Bọc ghế sofa giường tại Nhật Nguyệt Lầu số 4 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa