Bọc ghế sofa da nhão vỏ cho anh Quân ở Thành Thái, Cầu Giấy