Bộ đệm ghế bằng nhung tím cho gia đình ở Phúc Diễn, Từ Liêm